Νέος Ἑλληνισμός

ΕΛΛΟΠΟΣ BLOG
// Νέος Ἑλληνισμός / ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ / Η υπερβολή του Ροντέν

Η υπερβολή του Ροντέν

Σελ: 1 2 3

«Για τον Ροντέν η αδρότητα δεν είναι ύφος αλλά χώρος. Είναι ο χώρος στον οποίο εκπτύσσεται η μορφή. Ακόμα και στα πιο ερωτικά του έργα, ακόμη και στην είσοδο της κόλασης, ο Ροντέν διδάσκει το χώρο της κάθε μορφής ως μιαν αδρότητα απτή, ως αυτό μέσα στό οποίο χύνεται η πρώτη ύλη της κάθε μορφής.» (Παν. Δρακόπουλος)

Πάει καιρὸς ἀπὸ τότε ποὺ διάβασα μιὰ τόσο ἀπροσδόκητη παρατήρηση. Τὸ σχόλιο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι μιὰ προσπάθεια κατανόησης.

Ὁ χῶρος ἁπλώνεται σὰν κάτι ἀφῃρημένο ἀλλὰ ὄχι ἡ ἁδρότητα, ἡ ὁποία δὲν κρύβεται ὅπως τὰ θεμέλια στὸ σπίτι, ἀλλὰ ἐφάπτεται καὶ ἁπλώνεται ἑνωμένη μὲ τὴν κύρια μορφὴ προστατεύοντάς την.

Ὡς πρὸς τὸν θεατή, ὁ Ροντὲν δὲν μπορεῖ νὰ ἐλπίζει παρὰ σὲ μιὰ ἀναγωγὴ ποὺ θὰ μπορέσει ἴσως νὰ κάνει γιὰ νὰ ἀνακαλύψει μόνος του μέσα στὴν ἁδρότητα τὴν κυριώτερη μορφή.

Ἡ ἀναγωγὴ δὲν σημαίνει ἐγκατάλειψη τοῦ χώρου, ἐφόσον θὰ ὁδηγοῦσε στὴν κατάρρευση τῆς μορφῆς.

Ἀκόμη καὶ ἂν ὁ χῶρος χρωματίζει νοθεύοντας τὴν ἀκρίβεια, ἀφαίρεση τῆς ἁδρότητας θεμιτὴ εἶναι ἡ οἰκειοποίηση τοῦ λόγου της.

Ἂν ἡ ἁδρότητα ὑποστηρίζει τὴν παρουσία τῶν μορφῶν ἐξωτερικά, ἡ ὑπερβολὴ τῆς ἀφοσίωσης εἶναι τὸ πάθος ποὺ χρειάζεται νὰ ἔχει ἀποκτήσει ἐσωτερικὰ ὁ οἰκειοποιούμενος τὶς μορφὲς τοῦ Ροντέν.
Σχετικὲς δημοσιεύσεις (αὐτόματη ἐπιλογή):

Σελ: 1 2 303-02-2017

«

»

Γιὰ WINDOWS (free)


Monitor & Battery Saver
Enable Desktop Gadgets on Windows 10
Enable Desktop Gadgets
on Windows 10

Shortcut to Anything!
© 2017 ΕΛΛΟΠΟΣ  / Ἐπικοινωνία
Powered by TheFreeWindows / Learned Freeware