Νέος Ἑλληνισμός

ΕΛΛΟΠΟΣ BLOG

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

November 1st, 2008

Ὁ Νέος Ἑλληνισμός συνοδεύει τὸ ἀγγλόφωνο Ellopos Blog, ἔχοντας μεγαλύτερη ἐπικέντρωση στὴν ἱστορία, τὶς περιπέτειες καὶ τὶς ἐπιθυμίες τῆς ἑλληνόφωνης σκέψης.

Κινητήριος δύναμη τῆς ἱδρύσεως ὑπῆρξε κυρίως ἡ προσωπικὴ ἐπιθυμία νὰ σκέφτομαι τὴν ἱστορία καὶ τὴν ἐπικαιρότητα μὲ σύντομες κατὰ τὸ δυνατὸν σκέψεις, διαμορφωμένες στὴν μητρική μου γλῶσσα.

Εἶναι ἤδη φανερὴ μιὰ ὑπεροχὴ τοῦ ἑλληνόφωνου μπλόγκ, γιὰ τὴν ὁποία δὲν εὐθύνονται μόνο τὰ ἑλληνικά, ὅσο ἡ πιὸ ἔντονη αἴσθηση ὑπάρξεως κοινοῦ κόσμου καὶ μετοχῆς. Ὁ φιλέλληνας ἀγαπάει τὴν παράδοσή μας ἐνίοτε περισσότερο ἀπὸ μᾶς, ἀλλὰ ὡς παράδοση δὲν εἶναι δική του, γι′ αὐτὸ πιὸ χαλαρός, λιγώτερο συγκροτημένος, περισσότερο ἄχρωμος καὶ ἐπιρρεπὴς σὲ διαλύσεις ὁ κόσμος ποὺ ἑδραιώνεται στὸν ἁπλὸ φιλελληνισμό.

Ἐκτὸς ἂν ἀναφέρεται διαφορετικά, γράφω ὁ ἴδιος τὰ κείμενα ποὺ δημοσιεύονται ἐδῶ, ὥστε τίποτα δὲν εἶναι ἀνώνυμο, μολονότι δὲν θέλησα νὰ ἀναγράφεται σὲ κάθε σελίδα τὸ ὄνομά μου.

Γ. Βαλσάμης

Γιὰ WINDOWS (free)


Monitor & Battery Saver
Enable Desktop Gadgets on Windows 10
Enable Desktop Gadgets
on Windows 10

Shortcut to Anything!
© 2017 ΕΛΛΟΠΟΣ  / Ἐπικοινωνία
Powered by TheFreeWindows / Learned Freeware